Hodruša 2017 - registrácia
[ English ]

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ČESKEJ REPUBLIKY
V RYŽOVANÍ ZLATARegistračný formulár

Online registrácia je ukončená!

Osobné údaje

Meno: *
Priezvisko: *
E-mail: *
Štát: *
 

Kategórie *

Muži (18€)
Ženy (18€)
Juniori (5€)
Veteráni (10€)
Amatéri (5€)
Deti (2€)
Tradičná panvica - čínsky klobúk (10€)
Tradičná panvica - kanadská panvica (10€)
Dvojčlenné družstvá (10€)
   názov družstva:
Trojčlenné družstvá (15€)
   názov družstva:
Päťčlenné družstvá (25€)
   názov družstva: